Regulamin konkursu: Lato z Leoparkiem

Regulamin konkursu

1.    Postanowienia ogólne:

1.1    Organizatorem Konkursu jest serwis www.aktywne-mamy.pl zwany dalej „Organizatorem”.
1.2 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
1.3  Konkurs odbędzie się w terminie 01.08.2018-05.08.2018 roku.

2.    Zasady prowadzenia konkursu:

2.1 Zadaniem w konkursie jest odpowiedź na pytanie:

Jakie tygodnie tematyczne odbywają się w Leopaku w czasie wakacji oraz, dlaczego warto w nich uczestniczyć.

2.2 Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Aktywne Mamy na facebooku.

 2.3 Konkurs organizowany jest dla fanów profilu „Aktywne Mamy” na portalu społecznościowym Facebook, którzy polubią i udostępnią wpis konkursowy oraz polubią profil  Leopark Poznań.
2.7 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 06.08.2018 roku pod postem konkursowym oraz na profilu Aktywne Mamy na Facebooku.

3.    Nagrody

3.1 Sponsorem nagród w konkursie jest firma KID’S PLAY DESIGN.

3.2.Nagrodą w konkursie jest karnet na 5 wejść do Centrum Zabaw Leopark + 5 żetonów na przejazdy motorem. Karnet można wykorzystać bezterminowo w dowolnym Leoparku.

3.3. Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
3.3 Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3.6 Za wygrane nagrody rzeczowej nie przysługuje równowartość pieniężna.

4.    Dane osobowe

4.1 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanej Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).